Stromy jsou výrazným krajinotvorným prvkem zdejší krajiny. Vztah k nim a k přírodě vůbec patří nesporně k přednostem našich prapředků. V pamětí knize obce Boseň nalezneme zprávu, že na obecní útraty byly vysazeny 13.4.1801 lípy u kostela. Ještě donedávna stávala v obci Zásadka, vedle kapličky, mohutná 150 let stará lípa. Byla vysoká 31 metrů, s obvodem kmene 390 cm. Z důvodu jejího havarijního stavu však musela být, bohužel, na jaře roku 2018 pokácena.

Skutečnou královnou mezi místními stromy je  boseňská lípa, stojící v místě méně navštěvovaného  valečovského podhradí. Je vysoká 22 metrů, s obvodem kmene ve výšce 130 cm – 795 cm. Její stáří se odhaduje na cca 400 let. Památným stromem byla vyhlášena v roce 1981. Upoutává bizarním tvarem koruny a mohutným vykotlaným kmenem. Její údržbu pravidelně provádí Správa CHKO Český ráj. A těm, kdo mají rádi dávné příběhy, jeden prozradíme. Bývalý majitel hradu, Kryštof Kapoun ze Svojkova, byl účastníkem stavovského povstání a po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře dne 8. listopadu 1620 mu byl zkonfiskován veškerý majetek. V roce 1622 tak musel Valečov opustit. A právě v tu dobu vysadil lípu u původní přístupové cesty k hradu jako symbol naděje na svůj návrat. Naděje však záhy zemřela. V roce 1623 hrad koupil mocný Albrecht z Valdštejna. 

I my, současníci, pokračujeme v tradici výsadby stromů, které by jednou rovněž mohly dospět k označení “památný strom”. 28.10.2007, u příležitosti oslav 950. výročí první písemné zmínky o obci Boseň, byla v areálu amfiteátru pod hradem Valečov vysazena “Svatováclavská lípa”. 100. výročí založení Československa jsme, mimo jiné, oslavili vysazením “Lípy republiky”. Od 22.9.2018 se lípa zelená u hlavní přístupové cesty k hradu Valečov.