ZNAK

V modrém štítě ve stříbrném sníženém hrotu provázeném čtyřmi (2,2) zlatými slunci s tváří modrá věž s cimbuřím a s prázdnou gotickou branou.

VLAJKA

Bílo-modře šikmo dělený list. V žerďové části bílého pole modrá věž s cimbuřím a prázdnou gotickou branou, na věži žluté slunce. Poměr šířky k délce listu je 2:3.