Vesnická památková reservace Mužský 

Sídlo Mužský, kde jádro vesnice tvoří převážně  zástavba dochované roubené lidové architektury, bylo  nařízením vlády č. 127/1995 Sb. vyhlášené vesnickou památkovou reservací.


Jedná se o ves středověkého původu, poprvé zmiňovanou roku 1400 na starém sídelním území. Je situována na náhorní plošině skalnatého masivu Mužský v Jičínské pahorkatině.

Půdorysně se jedná o typ lesní návesní vsi s velkou nepravidelnou, dosud nepříliš novodobě upravovanou návsí. Tvoří ji menší přízemní roubené domy z 18. a 19. století

Za přispění finančních prostředků z POV zde byla  opravena zvonička, realizováno odvodnění návesního prostoru (docházelo k podmáčení a znehodnocování jednotlivých chráněných objektů),  upraven návesní rybníček, realizováno zemní vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu, opraven objekt hasičské zbrojnice. Z  Programu MK ČR bylo opraveno dřevěným šindelem 5 střech chalup a dotačním přispěním z fondu SFŽP ČR byla provedena sanace 34 památečních stromů – jírovců, rostoucích v návesním prostoru a každoročně je prováděno jejich chemické ošetření proti klíněnce.

Vrch Mužský

Je dominantní čedičový vrch (463 m) uprostřed pískovcové plošiny rozdělené roklemi na 5 částí ( Hrada, Mužský, Příhrazské skály, skály u Valečova a Drhlenské skály). Na vrcholu se nachází pomník obětí  prusko- rakouské války z r. 1866. Od pomníku je vynikající kruhový rozhled  po krásné české krajině a za příznivého počasí lze z vrcholu přehlédnout celou šestinu Čech.