Projekty podpořené dotací

PROJEKT: 

“Revitalizace obecní nádrže – obec Boseň – Mužský”

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

  • PŘÍJEMCE DOTACE:   Obec Boseň
  • ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
  • ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Aqua Ecology Projection s.r.o.
  • DODAVATEL:  KVIS Pardubice, a.s.
  • MÍSTO REALIZACE:  Obec Boseň – Mužský
  • CELKOVÉ náklady:  3.592.157,84 Kč
  • dotace:  528.000,00 Kč
  • TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  18.10.2023
  • Cíl akce (projektu):  Posílení ekologické, estetické a krajinářsko-kulturní funkce vodní nádrže.

FOTODOKUMENTACE:

STAV PŘED REALIZACÍ: 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

STAV PO REALIZACI: