Smluvní ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácností pro rok 2023

  Frekvence odvozu Poplatek Poznámka
 

Červená známka

 

týdenní – 60 l

týdenní – 120 l

 

2.028,- Kč

4.056,- Kč

    (svoz v úterý)
 

Zelená známka

 

kombinovaný

 

3.198,- Kč

  květen – září: 1x za 14 dnů/ odvoz v sudý  týden

říjen – duben: týdně     (svoz v úterý)

 

Modrá známka

14 dnů –  60 l

14 dnů – 120 l

1.014,- Kč

2.028,- Kč

 

odvoz v sudý týden   (svoz v úterý)

 

Pytlový systém

  dle odstavení

pytle

 

429,- Kč

výše poplatku na 1 domácnost, v ceně 6 pytlů,

možnost dokoupení pytlů na OÚ: 80,- Kč

Na známku z roku 2022 Vám budou popelnice vyváženy nejpozději do konce ledna 2023. Na svoz 1.2.2023 musíte mít již na popelnici známku pro rok 2023.

Poplatek za odvoz popelnic je možné platit splátkově – do 15.7.2023 a 15.1.2024.

 


Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad na sběrných místech v obci 

Komodita  Boseň – u obchodu Boseň – Štěpnice Boseň – u hřiště  OÚ Boseň-
ČOV
Boseň-
Býčinská
Zásadka Mužský Celkem
Plast 5 1 2 0 0 0 2 1 + 1 sez 12
Papír 3 1 2 0 0 0 1 1 8
Sklo 1 1 0 0 0 0 1 1 4
Nápojový kartón 1 1 0 0 0 0 1 1 4
Elektrospotřebiče 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oděvy 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Elektrozáření 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rostl. tuky a oleje 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Železo 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Bioodpad 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Použité baterie 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Celkem v obci 11 5 4 4 1 1 7 5 38

Kontejner pro odběr bioodpadu (tráva, listí, naštěpkované větve) v areálu ČOV v Bosni je otevřen od dubna do listopadu vždy ve středu a v sobotu. A to od 1. dubna 2023 do 30. září 2023  od 17,00 do 18,00 hodin. Od 4. října 2023 do 29. listopadu 2023 v době od 15,00 do 16,00 hodin ( z důvodu dřívějšího stmívání).

Obecní úřad nabízí domovní kompostéry o objemu 600 litrů – cena 900,- Kč

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou v obci přistaveny na jaře a na podzim.

Sběr nebezpečných odpadů proběhne na jaře a na podzim.

O termínech jsou občané informováni pomocí vývěsek, oznámení na elektronické úřední desce, hlášením místního rozhlasu a zasláním SMS.