Smluvní ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácností pro rok 2020

  Frekvence odvozu Poplatek Poznámka
 

Červená známka

 

týdenní

 

2.200,- Kč

 
 

Zelená známka

 

kombinovaný

 

1.700,- Kč

  květen – září: 1x za 14 dnů/ odvoz v sudý týden

říjen – duben: týdně

 

Modrá známka

 

čtrnáctidenní

 

1.100,- Kč

 

odvoz v sudý týden

 

Pytlový systém

  dle odstavení

pytle

 

600,- Kč

výše poplatku na 1 domácnost, v ceně 8 pytlů,

možnost dokoupení pytlů na OÚ: 50,- Kč

Poplatek pro pytlový systém je splatný jednorázově do 31.3.2020 a jeho využití je možné pouze u míst nedostupných pro svozovou techniku společnosti COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. a rekreačních objektů, případně pro jedno nebo dvoučlenné domácnosti.

Poplatky za odvoz popelnic je možné platit splátkově. První splátka musí být uhrazena do 31.1.2020, poslední nejpozději do 31.10.2020.

Svozovým dnem je pondělí.


Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad na sběrných místech v obci 

Komodita  Boseň – u obchodu Boseň – Štěpnice Chodba OÚ Boseň-

ČOV

Boseň-

Býčinská

Zásadka Mužský Celkem
Plast 4 1 0 0 0 2 1 8
Papír 2 1 0 0 0 1 1 5
Sklo 1 1 0 0 0 1 1 4
Nápojový kartón 1 1 0 0 0 1 1 4
Elektrospotřebiče 1 0 0 0 0 0 0 1
Oděvy 1 0 0 0 0 0 0 1
Elektrozáření 0 0 1 0 0 0 0 1
Rostl. tuky a oleje 1 1 0 0 0 1 0 3
Železo 0 0 0 0 1 1 0 2
Bioodpad 0 0 0 1 0 0 0 1
Celkem v obci 11 5 1 1 1 7 4 30

Kontejner pro odběr bioodpadů (tráva, listí, naštěpkované větve) v areálu ČOV Boseň bude v roce 2020 zpřístupněn od středy 1. dubna 2020.

Dále bude otevřeno každou středu a sobotu od 17,00 do 18,00 hodin. Od soboty 3. října 2020 bude z důvodu dřívějšího stmívání kontejner otevřen od 15,00 do 16,00 hodin

Obecní úřad nabízí domovní kompostéry o objemu 600 litrů – cena 900,- Kč.

Ostatní nádoby na tříděný odpad jsou celoročně volně přístupné. Pouze do schránky na elektrozáření (žárovky, malé zářivky) lze odpad odkládat na chodbě OÚ Boseň v době úředních hodin.

Velkoobjemové kontejnery na odpad se přistavují do jednotlivých místních částí na podzim. Občané jsou informováni pomocí vývěsek, oznámení na úřední desce, hlášení místního rozhlasu a zaslání SMS.