Smluvní ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácností pro rok 2021

  Frekvence odvozu Poplatek Poznámka
 

Červená známka

 

týdenní

 

2.200,- Kč

 
 

Zelená známka

 

kombinovaný

 

1.700,- Kč

  květen – září: 1x za 14 dnů/ odvoz v sudý týden

říjen – duben: týdně

 

Modrá známka

 

čtrnáctidenní

 

1.100,- Kč

 

odvoz v sudý týden

 

Pytlový systém

  dle odstavení

pytle

 

600,- Kč

výše poplatku na 1 domácnost, v ceně 8 pytlů,

možnost dokoupení pytlů na OÚ: 50,- Kč

Poplatek pro pytlový systém je splatný jednorázově do 31.3.2021.

Poplatek za odvoz popelnic je možné platit splátkově. První splátka musí být uhrazena do 31.1.2021, poslední nejpozději do 31.10.2021.

SVOZOVÝM DNEM JE OD 1.1.2021 ÚTERÝ.


Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad na sběrných místech v obci 

Komodita  Boseň – u obchodu Boseň – Štěpnice Boseň – u hřiště  OÚ Boseň-
ČOV
Boseň-
Býčinská
Zásadka Mužský Celkem
Plast 5 1 2 0 0 0 2 1 + 1 sez 10
Papír 2 1 2 0 0 0 1 1 5
Sklo 1 1 0 0 0 0 1 1 4
Nápojový kartón 1 1 0 0 0 0 1 1 4
Elektrospotřebiče 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oděvy 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Elektrozáření 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rostl. tuky a oleje 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Železo 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Bioodpad 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Použité baterie 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Celkem v obci 10 5 4 4 1 1 7 5 33

Kontejner pro odběr bioodpadu (tráva, listí, naštěpkované větve) v areálu ČOV v Bosni je otevřen od dubna do listopadu vždy ve středu a v sobotu. A to od 1. dubna 2021 do 29. září 2021  od 17,00 do 18,00 hodin. Od 2. října 2021 do 27. listopadu 2021 v době od 15,00 do 16,00 hodin ( z důvodu dřívějšího stmívání).

Obecní úřad nabízí domovní kompostéry o objemu 600 litrů – cena 900,- Kč

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou v obci přistaveny na jaře a na podzim.

Sběr nebezpečných odpadů proběhne na jaře a na podzim.

O termínech jsou občané informováni pomocí vývěsek, oznámení na elektronické úřední desce, hlášením místního rozhlasu a zasláním SMS.