Úplné znění Územního plánu Boseň po vydání Změny č. 1

  • účinnost od: 14.06.2019

textová část

grafická část


Změna č. 1 Územního plánu Boseň

  • vydán: 29.05.2019
  • účinnost od: 14.06.2019

textová část

grafická část


Územní plán Boseň

  • vydán: 21.11.2012
  • účinnost od: 06.12.2012

Opatření obecné povahy č. 1/2012, kterým se vydává ÚP Boseň


Zpráva o uplatňování Územního plánu Boseň