Hana Maudrová

Hana Maudrová

Ovocnářská farma bude ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 16,30 do 17,00 hodin na návsi u čekárny v Bosni prodávat jablka, brambory, cibuli, česnek, hrušky, ovocné mošty a včelí med.

Půlnoční mše se bude v kostele sv. Václava v Bosni konat v úterý 24. prosince 2019 od 21,00 hodin.

V neděli 5. ledna 2020 od 17,00 se v kostele sv. Václava v Bosni bude konat Tříkrálový koncert. Vystoupí zde hudební uskupení “Rezekvítek”. Výtěžek bude věnován nadačnímu fondu “Dobrý anděl”.

V pondělí 18.11.2019 od 8,00 do 12,00 hodin bude v některých místech v Bosni, z důvodu výměny armatur, přerušena dodávka pitné vody. Půjde o nemovitosti při hlavní silnici od kostela ve směru na Kněžmost, Býčinská ulice a podél komunikace od Červených st. k Retychovým. Mapka s těmito místy je umístěna v obecní vývěsce nebo na webových stránkách obce.

Obecní úřad Boseň Vás srdečně zve na další vzdělávací přednášku, tentokrát na téma: Zábavná historie divadla. Přednáška se uskuteční v pondělí 18. listopadu 2019 od 16,00 hodin v Hospůdce Ve škole v Bosni.

V neděli 10., listopadu 2019 od 9,30 do 9,45 hodin se na ploše u nohejbalového hřiště v Bosni bude konat sběr nebezpečných odpadů. Je možné odevzdat: zářivky, autobaterie, olej, plechovky od barev, lednice, mrazáky, televizory, monitory. Odpad je nutné předat na místě pověřené osobě.

  • Z důvodu dřívějšího stmívání je sběrné místo na odběr bioodpadů v areálu ČOV Boseň otevřeno vždy ve středu a v sobotu od 16:00 do 17:00 hodin.
  • 14.12.2019 pořádá obecní úřad Boseň zájezd do Německa (zámek Moritzburg, prohlídka Drážďan a návštěva vánočních trhů). Odjezd z Bosně v 8:45 hodin. Cena zájezdu: dospělí – 500,- Kč, děti do 16-ti let – 350,- Kč (doprava + vstupné na zámek). Přihlášky nejpozději do 1.12.2019.
  • Městské divadlo Mladá Boleslav nabízí za zvýhodněnou cenu předplatné na 7 divadelních představení v roce 2020. Začátky představení v 19:00 hodin. Autobusová doprava zajištěna. Zájemci se mohou hlásit do 31.10.2019 u paní Kobrlové,  prodejna průmyslového zboží Kněžmost, tel. č. 721 728 136.
  • Obecní úřad Boseň nabízí svým občanům tašky o objemu 40 litrů určených pro třídění odpadů. Sada obsahuje 3 ks tašek – plast, papír, sklo. Tašky jsou poskytovány bezúplatně, jako podpora správného třídění v našich domácnostech. Pozor, počet tašek je omezen. Rozdělujeme 100 sad.