Drůbežárna Svoboda Lučice bude prodávat ve středu 1.května 2024 v 10,15 hodin v Bosni za čekárnou nosné kuřice, barva červená a černá, stáří 19 týdnů za 270 Kč/ks.

Obecní úřad Boseň oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na komunální odpad z domácností budou přistaveny od pátku 3.května 2024 do neděle 5.května 2024 v Bosni za autobusovou čekárnou, na Zásadce u parčíku před Zdobinskými a na Mužském u autobusové čekárny. Do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří pneumatiky, nebezpečný odpad, tříděný odpad a ani uhynulá zvířata.

Sběr nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 4.května 2024 od 8,15 do 8,30 hodin na ploše vedle nohejbalového hřiště. Odevzdat zde lze zářivky, autobaterie, lednice, mrazáky, televizory, olej, plechovky od barev apod. Odpad je nutné osobně předat pověřené osobě zabezpečující ambulantní odvoz.

Na základě Nařízení Středočeského kraje a vydanou Výstrahou před nebezpečím vzniku požárů platnou od 30.dubna 2024 do 2.května 2024 je zakázáno rozdělávat a pálit ohně, používat zábavní pyrotechniku, vjíždět motorovými vozidly na lesní cesty a podobně. Na základě tohoto nařízení se ruší Pálení čarodějnic zítra 30.dubna 2024 na Ohradě.

Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. pořádá seminář pro seniory zdarma s názvem Jak na chytrý telefon a tablet. Seminář se bude konat na Obecním úřadě v Bosni. Termín bude stanoven podle počtu přihlášených osob. Zájemci se mohou hlásit  na Obecním úřadě v Bosni do 17.května 2024.