V sobotu 11.listopadu 2023 od 9,00 hodin se koná brigáda na sázení stromků mezi obcemi Boseň a Lhotice. Sraz je u silážní jámy směrem z Bosně na Lhotice. Vezměte s sebou vhodné nářadí jako rýče, motyky, lopaty. Ostatní materiál na výsadbu zajistíme. Po akci bude pro všechny účastníky připraveno občerstvení.