V sobotu 28.10.2023 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů v době od 8.30 do 8.45 hodin na ploše vedle nohejbalového hřiště. Odpad je nutné osobně předat pověřené osobě zabezpečující ambulantní odvoz. Odevzdat lze zářivky, autobaterie, olej, plechovky od barev, lednice, mrazáky, televizory apod.

Dále od pátku 27.10.2023 do neděle 29.10.2023 budou rozmístěny velkoobjemové kontejnery na komunální odpad z domácností v Bosni na návsi za autobusovou čekárnou, na Zásadce u parčíku před Zdobinskými a na Mužském u autobusové čekárny. Do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří tříděný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, stavební suť a ani uhynulá zvířata.

V neděli 29.10.2023 v 18,00 hodin se v kostele sv.Václava v Bosni bude konat bohoslužba za zemřelé s požehnáním hřbitova a hrobů zesnulých.

Obecní úřad Boseň zve své občany na setkání zastupitelů obce s občany, které se bude konat v úterý 31.10.2023 od 17.00 hodin v Hospůdce Ve škole v Bosni. Na programu budou aktuální záležitosti obce a informace o připravovaných činnostech v roce 2024.

Oznamujeme, že z důvodu odvozu řepy z pole mezi Bosní a Lhoticemi dojde v úterý 24.října 2023 v dopoledních hodinách k úpravě jízdního řádu autobusové linky 716 z Mužského přes Lhotice do Mnichova Hradiště a to tak, že autobus nebude zajíždět na zastávku v Bosni. Lidé tedy musí nastoupit na zastávce pod Valečovem. Autobus dále pojede přes Dobrou Vodu do Mnichova Hradiště. Jedná se o spoje s odjezdem z Bosně v 5:26 a 6:51 hodin.