Připomínáme, že vlastníci nemovitostí musí mít od února 2023 na svých popelnicích nalepenou známku pro rok 2023, jinak jim nebude odpad vyvezen. Výjimkou jsou prozatím ti, kteří si objednali popelnici o objemu 60 l přes obecní úřad a byli individuálně informováni.