V sobotu 30.října 2021 se koná golfový turnaj dvojic v Čižinách. začátek v 9,30 hodin u rybníků. Další informace jsou na vývěskách v obci.

Oznamujeme, že sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 30. října 2021 od 9,15 hodin do 9,30 hodin na ploše vedle nohejbalového hřiště. Odpad je nutné předat pověřené osobě zajišťující ambulantní odvoz. Jedná se o zářivky, autobaterie, plechovky od barev, olej z aut, lednice, mrazáky, televizory, monitory, vysavače apod.

Od pátku 29.října 2021 do neděle 31.října 2021 budou rozmístěny velkoobjemové kontejnery na komunální odpad v Bosni, Zásadce a na Mužském na obvyklých místech. Do velkoobjemového kontejneru určitě nepatří nebezpečný odpad, pneumatiky, tříděný odpad a ani uhynulá zvířata!!!