Odvod splaškových vod na ČOV Boseň

Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV Boseň je Obec Boseň

Smluvní poplatky za odvod splaškových vod pro rok 2019

  • 1.100,- Kč na nemovitost + 500,- Kč na jednu osobu v domě bydlící
  • 1.100,- Kč na jeden byt v bytovém domě + 500,- Kč na jednu osobu v bytě žijící
  • 1.500,- Kč za nemovitosti využívané k rekreaci a trvale neobydlené
  • podnikatelské provozovny: 35,- Kč/m3 dle odpočtu vodoměrů
  • nemovitosti nenapojené na splaškovou kanalizaci y využívající vývoz fekálními vozy: 35,- Kč/m3

Poplatek za splaškovou kanalizaci je možné platit splátkově. První splátka musí být uhrazena do 31.1.2019, poslední nejpozději do 31.10.2019.

Dovoz splaškových vod na ČOV Boseň je povolen pouze z nemovitostí nenapojených na tuto kanalizaci, které se nachází na území obce Boseň (Boseň, Zásadka, Mužský, Zápudov).