Hana Maudrová

Hana Maudrová

V neděli 10., listopadu 2019 od 9,30 do 9,45 hodin se na ploše u nohejbalového hřiště v Bosni bude konat sběr nebezpečných odpadů. Je možné odevzdat: zářivky, autobaterie, olej, plechovky od barev, lednice, mrazáky, televizory, monitory. Odpad je nutné předat na místě pověřené osobě.

  • Z důvodu dřívějšího stmívání je sběrné místo na odběr bioodpadů v areálu ČOV Boseň otevřeno vždy ve středu a v sobotu od 16:00 do 17:00 hodin.
  • 14.12.2019 pořádá obecní úřad Boseň zájezd do Německa (zámek Moritzburg, prohlídka Drážďan a návštěva vánočních trhů). Odjezd z Bosně v 8:45 hodin. Cena zájezdu: dospělí – 500,- Kč, děti do 16-ti let – 350,- Kč (doprava + vstupné na zámek). Přihlášky nejpozději do 1.12.2019.
  • Městské divadlo Mladá Boleslav nabízí za zvýhodněnou cenu předplatné na 7 divadelních představení v roce 2020. Začátky představení v 19:00 hodin. Autobusová doprava zajištěna. Zájemci se mohou hlásit do 31.10.2019 u paní Kobrlové,  prodejna průmyslového zboží Kněžmost, tel. č. 721 728 136.
  • Obecní úřad Boseň nabízí svým občanům tašky o objemu 40 litrů určených pro třídění odpadů. Sada obsahuje 3 ks tašek – plast, papír, sklo. Tašky jsou poskytovány bezúplatně, jako podpora správného třídění v našich domácnostech. Pozor, počet tašek je omezen. Rozdělujeme 100 sad.