Obecní úřad oznamuje, že sběr nebezpečných odpadů z domácností se uskuteční tuto sobotu 1.května 2021 od 8,30 do 8,45 hodin na ploše vedle nohejbalového hřiště v Bosni. Jedná se o zářivky, autobaterie, oleje z vozidel, plechovky od barev (ne od primalexu), lednice, mrazáky, televizory, monitory, vysavače. Odpad je nutné předat pověřené osobě zabezpečující ambulantní odvoz.

Místní golfisti svolávají brigádu na úpravu terénu na Stehlíkově v pátek 30.dubna 2021 od 17.hodin.

Upozorňujeme občany, že v rámci sčítání lidu 2021 je termín odeslání on-line formuláře do 11.května. V případě, že byste s vyplněním a odesláním formuláře potřebovali pomoci, dostavte se po předchozí domluvě s občanským průkazem na náš obecní úřad.