Oznamujeme, že od soboty 3.dubna 2021 bude znovu otevřené místo na odběr bioodpadů v areálu ČOV v Bosni. Otevřeno bude vždy ve středu a v sobotu od 17,00 do 18,00 hodin. Také stále nabízíme možnost zakoupení domovního kompostéru o objemu 600 l za 900 Kč.

Informujeme občany, že velkoobjemové kontejnery na komunální odpad z domácností budou rozmístěny od soboty 17.dubna 2021 do neděle 18.dubna 2021 v Bosni na návsi za autobusovou čekárnou, na Zásadce v parčíku před Zdobinskými a na Mužském u autobusové čekárny. Do velkoobjemového kontejneru určitě nepatří nebezpečný a tříděný odpad!!!