Vzhledem k tomu, že se blíží čas vyúčtování stočného (nebo-li využívání kanalizace) za rok 2020, žádáme vlastníky nemovitostí, kteří pro výpočet ceny stočného využívají systém odečtů vodoměrů, to znamená, že do obecní splaškové kanalizace vypouštějí pouze vodu z veřejného vodovodu, aby nejpozději do 20.prosince 2020 oznámili na obecní úřad v Bosni stav svého vodoměru nejlépe s fotkou. V případě, že Vám byl během období květen až prosinec 2020 (chalupářům během roku 2020) měněn vodoměr, žádáme Vás i o poskytnutí konečného stavu před výměnou. Vlastníci nemovitostí, kterým je výše stočného počítána dle směrných čísel (to je, že do kanalizace vypouštějí vodu i z vlastních studni), nemusejí žádné informace sdělovat. Faktury k úhradě za 2.část roku (chalupářům za rok 2020) Vám budou doručeny do poštovních schránek popř. Vámi udaných emailů počátkem ledna 2021.