Obecní úřad Boseň oznamuje v návaznosti na přijatá krizová opatření, že se s účinností od 12.října 2020 do 25.října 2020 mění úřední hodiny na Obecním úřadu v Bosni jen na pondělí od 7.00 do 12.00 hodin a středu od 12.00 do 17.00 hodin. Není-li při vyřizování Vašich záležitostí nutná osobní přítomnost, využijte telefonický nebo e-mailový kontakt.

Z důvodu dřívějšího stmívání se s účinností od soboty 17.října 2020 mění otevírací doba místa pro odběr bioodpadů v areálu ČOV v Bosni. Nově bude otevřeno ve středu a v sobotu od 15.00 do 16.00 hodin.

Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční tuto neděli 18.října 2020 do 8,45 hodin do 9.00 hodin na ploše vedle nohejbalového hřiště v Bosni. Odpad je nutné předat osobně pověřené osobě zabezpečující ambulantní odvoz. Jedná se o zářivky, autobaterie, olej, plechovky od barev, lednice, mrazáky, televizory, monitory, vysavače apod.

O tomto víkendu, tedy od soboty 17.října 2020 do neděle 18.října 2020 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na komunální odpad z domácností: v Bosni na návsi za čekárnou, na Zásadce u parčíku před Zdobinskými a na Mužském u autobusové zastávky. Do velkoobjemového kontejneru určitě nepatří nebezpečný odpad, pneumatiky, uhynulá zvířata, stavební suť a ani tříděný odpad.