V neděli 10., listopadu 2019 od 9,30 do 9,45 hodin se na ploše u nohejbalového hřiště v Bosni bude konat sběr nebezpečných odpadů. Je možné odevzdat: zářivky, autobaterie, olej, plechovky od barev, lednice, mrazáky, televizory, monitory. Odpad je nutné předat na místě pověřené osobě.