SDH Boseň zve všechny své členy a přátele sboru na společné setkání a posezení u příležitosti oslavy 140 let sboru. Posezení se bude konat v sobotu 7. září 2019 od 14,00 hodin na návsi u kalu v Bosni. Všichni jste srdečné zváni.